Saturday, October 11, 2014

ฟาร์มจระเข้ และสวนสัตว์สมุทรปราการ เลขที่ 555 ถนนท้ายบ้าน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ

.....เดินทางจาก...คลองเตย เรียบรางรถไฟสายปากนำ้ใใหิวขึ้นมาก็เลยแวะซื้อไข่ต้มยัดประทานเข้าไปจนเต็มท้อง..เจอคนงาน CARPERTER  
"คูณๆ.....ถามไรหน่อยดี็...แแบว่าจะไป ปากนำ้ฯะ ไป ยังไง.."
 ................................................................................."พี่ก็รอขึ้นรถไฟตรงนี้แหละ.."


     

 • ระหว่าง พ.ศ. 2436 ถึง พ.ศ. 2459 มีสถานีรายทางทั้งสิ้น 10 สถานี และเพิ่มเป็น 12 สถานีจนสิ้นสุดสัมปทาน หลังจากสิ้นสุดสัมปทานแล้วกรมรถไฟได้ดำเนินการต่อ
  จนกระทั่งยกเลิกทางรถไฟสายนี้ เมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2503 ในรัฐบาลจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ และรื้อทางรถไฟสร้างเป็นถนนพระราม 4 และถนนทางรถไฟสายเก่า

  การเดินรถในระยะแรก ใช้หัวรถจักรไอน้ำ ผลิตโดยบริษัท เคร้าส์ (Krauss) จากเมืองมิวนิค ประเทศเยอรมัน ในภายหลังได้เปลี่ยนเป็นรถรางไฟฟ้า

  รายชื่อสถานี
 • บางกอก Bangkok ระยะทาง 0.0 กิโลเมตร

  ศาลาแดง Sala Deng ระยะทาง 2.3 กิโลเมตร
  ที่หยุดรถปากน้ำ Paknam ระยะทาง 21.3 กิโลเมตร


ส่วนอุทยานการเรียนรู้และหอชมเมืองสมุทรปราการ ซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้างนั้นจะประกอบไปด้วย 4 ส่วน นั่นคือ 1.พิพิธภัณฑ์เด็ก เน้นรูปแบบการเรียนรู้แบบบูรณาการและการเรียนรู้แบบลงมือทำด้วยตนเองผ่านชุด นิทรรศการที่ทันสมัย 2.พิพิธภัณฑ์สมุทรปราการ นำเสนอเรื่องราวประวัติความเป็นมาของจังหวัดสมุทรปราการ 3.ห้องสมุด รวบรวมหนังสือ สื่อทันสมัย และสื่อการเรียนการสอน 4.หอชมเมืองสมุทรปราการ ความสูง 139 เมตร
โดยอุทยานแห่งนี้ก่อสร้างบนพื้นที่ 13 ไร่ บริเวณเรือนจำเก่าจังหวัดสมุทรปราการ จะเริ่มดำเนินการก่อสร้างในเดือนกันยายน พ.ศ.2555 และคาดว่าจะเสร็จในปี พ.ศ.2558 เมื่อแล้วเสร็จ สมุทรปราการจะเป็นเมืองท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งใน ประเทศไทยเลยทีเดียว

ฟาร์มจระเข้ และสวนสัตว์สมุทรปราการ ตั้งอยู่ถนนท้ายบ้าน ตำบลท้ายบ้าน ห่างจากตัวเมืองประมาณ 3 กิโลเมตร หรือสามารถเข้าทางถนนสุขุมวิท (สายเก่า)  เทศบาลบางปูซอย 46 ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2493 ปัจจุบันเป็นฟาร์มจระเข้ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ภายในเป็นสถานเพาะเลี้ยงจระเข้ขนาดต่าง ๆ กว่า 60,000 ตัว มีการแสดงโชว์จระเข้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.00–16.00 น. ทุก ๆ 1 ชั่วโมง (พักเที่ยง) วันหยุดเพิ่มรอบ 12.00 น.และ 17.00 น. นอกจากนี้ยังมีการแสดงของช้างแสนรู้ ซึ่งเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเป็นอันมาก โดยมีการแสดงทุก 1 ชั่วโมง เริ่มตั้งแต่เวลา 09.30 -16.30 น. ทุกวัน นอกจากการเลี้ยงจระเข้แล้ว ภายในฟาร์มยังมีสัตว์อื่น ๆ อีก เช่น เสือ ลิงชิมแปนซี ชะนี เต่า งู นก อูฐ ฮิปโปโปเตมัส กวาง และปลาจำนวนมาก นอกจากนี้ยังสามารถเข้าชม พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ ได้จัดแสดงกระดูกและหุ่นจำลองไดโนเสาร์ พร้อมการฉายสไลด์มัลติวิชั่น เรื่องของมนุษย์และสัตว์ดึกดำบรรพ์ด้วยNo comments:

Post a Comment